سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

Cisco Catalyst 3850 Series Switches

دسترسی سریع تر، تجمیع سریعتر

یک سوئیچ در سطح لایه Access بگیرید که می‌تواند شما را برای استفاده از 802.11ac (نسل دوم آن) و یا دیگر تکنولوژیهای جدید موجود برروی آن که در حال حاضر و یا در فردای کاری به آن نیاز خواهید داشت را آماده نماید. سری‌های Catalyst 3850 با قابلیت پشته شدن که سوئیچهای شبکه‌های multigigabit و 10Gbps با امکان کار در شبکه سیمی یا غیرسیمی را بصورت تؤامان ایجاد و در نهایت باعث مقیاس پذیری و محافظت از سرمایه گذاری شما خواهد شد.

سوئیچ سیکسو 3850

3850 Series Models

سوئیچ‌های سری 3850 برای هر پیکربندی شبکه‌ای مناسب می‌باشد که دارای بیش از 30 مدل می‌باشد .

3850-24U
24x10Mb/100Mb/1000Mb ports
24xUPOE ports
Supports Cisco StackPower
Supports many high-speed uplinks
3850-48U
48x10Mb/100Mb/1000M b ports
48xUPOE ports
Supports Cisco StackPower
Supports many high-speed uplinks
3850-24XU
24multitgigabit ports
24UPOE ports
Supports Cisco StackPower
Supports 8x10G and 2x40G uplinks
3850-12X48U
12multitgigabit ports
48UPOE ports
Supports Cisco StackPower
Supports 8x10G and 2x40G uplinks
3850-NM-2-40G
Modular uplink
2x40 GE QSFP+ ports
3850-NM-8-10G
Modular uplink
8X10 GE SFP+ ports
Supports many 1G and 10G optics
3850-24XS
24x10G SFP+ ports
Supports Cisco StackPower
Supports 8x10G and 2x40G uplinks
3850-48XS
48x10G SFP+ ports
4x40G QSFP+ uplinks (fixed)
Supports all power supplies
معماری شبکه دیجیتالی سیسکو

معماری شبکه دیجیتالی سیسکو

فقط سیسکو یک رویکرد دیجیتال آماده ارائه می‌دهد که در لبه شروع می‌شود و به جائی که برنامه‌های کاربردی مستقر هستند گسترش می‌یابد.

همگرایی کردن سیم و بی سیم

همگرایی کردن سیم و بی سیم

سوئیچ کاتالیست 3850 به شما امکان دسترسی هوشمند، ساده و بسیار امن با یک کنترلر یکپارچه را می‌دهد . پشتیبانی از 100 نقطه دسترسی و 2000 سرویس گیرنده بی‌سیم در نهاد سوئیچینگ. (سوئیچ یا پشته)

تکنولوژی Multigigabit کاتالیست سیسکو

تکنولوژی Multigigabit کاتالیست سیسکو

پشتیبانی از 802.11ac Wave 2 با بهره‌گیری از تکنولوژی کاتالیست Multigigabit و بدست آوردن سرعت بیش از 1 گیگابیت برروی کابل های رده 5e/6 امکانپذیر می‌باشد. سوئیچ 3850 که دارای پورت‌های Multigigabit می‌باشند برای پشتیبانی از سرعت‌های 1, 2.5, 5 و 10 گیگابیتی با انتخاب مدل‌ها امکان پذیر می‌باشد.
PoE, PoE+, and UPOE

PoE, PoE+, and UPOE

با پشتیبانی برای PoE و PoE+ به منظور تأمین پاور 30W یا 60W برای UPoE در هر پورت ، به راه‌حل‌های خود قدرت ببخشید. نیاز به کابل کشی برق و مدارات اضافی برای رساندن برق مورد نیاز تجهیزات شبکه و یا تلفن‌های IP را می‌توان حذف نمود و در نتیجه قدرت را به راه‌کارهای شبکه خود اضافه نمائید.

loading...
LAN Base Software
IP Base Software
IP Services Software

 سوئیچهای سیسکو سری 3850 مدل LAN Base Software

Stack
Power
Optional
Network Module
Default AC
Power Supply/
Available PoE Power

Total Multi-Gigabit 
Ethernet Ports

Total GE 
Ethernet Ports
Models
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
350W, no PoE - 24 WS-C3850-24T-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
350W, no PoE - 48 WS-C3850-48T-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
715W, 435 W - 24PoE+ WS-C3850-24P-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
715W, 435 W - 48PoE+ WS-C3850-48P-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
1100W, 800 W - 48PoE+ WS-C3850-48F-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
1100W, 800 W - 24UPOE WS-C3850-24U-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
1100W, 800 W - 48UPOE WS-C3850-48U-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
8x 10 GE
2x 40 GE
1100W, 800 W 24UPOE 24UPOE WS-C3850-24XU-L
Yes* 4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
8x 10 GE
2x 40 GE
1100W, 800 W 12UPOE 36UPOE WS-C3850-12X48U-L

سوئیچهای سیسکو سری 3850 مدل IP Base Soft Ware 

 

Stack
Power
Optional Network Module Default AC Power Supply/
Available Power over Ethernet (PoE) Power
Total Multi-Gigabit
Ethernet Ports
Total Gigabit
Ethernet (GE) Ports
Models
 Yes  4x 1 GE
2x 10 GE
 350W, no PoE  - 24 WS-C3850-24T-S
  Yes  4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
 350W, no PoE - 48 WS-C3850-48T-S 
Yes   4x 1 GE
2x 10 GE
 715W, 435 W -  24 PoE+ WS-C3850-24P-S 
 Yes   4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
 715W ,435 W  - 48 PoE+   WS-C3850-48P-S
 Yes  4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
 1100W, 800 W  -  48 PoE+ WS-C3850-48F-S 
Yes   4x 1 GE
2x 10 GE
 350W, no PoE  -  12 Small Form-Factor Pluggable (SFP) WS-C3850-12S-S 
 Yes  4x 1 GE
2x 10 GE
 350W, no PoE  -  24 SFP  WS-C3850-24S-S
 Yes  4 x 1 GE
2x 10 GE
 1100W, 800 W  -  24 UPOE  WS-C3850-24U-S
 Yes   4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
 1100W, 800 W  -  48 UPOE  WS-C3850-48U-S
 Yes  4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
8x 10 GE
2x 40 GE
1100W, 800 W 24 UPOE 24 UPOE WS-C3850-24XU-S
Yes  4x 1 GE
2x 10 GE
4x 10 GE
8x 10 GE
2x 40 GE 
1100W, 800 W  12 UPOE  36 UPOE  WS-C3850-12X48U-S 

سوئیچهای سیسکو سری 3850 مدل IP Service Software

Stack
Power
Optional Network Module Default AC
Power Supply/
Available PoE Power
Total Multi-Gigabit
Ethernet Ports
Total GE
Ethernet Ports
Models
Yes 4 x 1 GE
2 x 10 GE
350 W, no PoE - 24 WS-C3850-24T-E
Yes  4 x 1 GE
2 x 10 GE
4 x 10 GE
350 W, no PoE - 48 WS-C3850-48T-E
Yes  4 x 1 GE
2 x 10 GE
715 W, 435 W  - 24 PoE+ WS-C3850-24P-E
Yes   4 x 1 GE
2 x 10 GE
4 x 10 GE
715 W, 435 W -  48 PoE+ WS-C3850-48P-E
Yes 4 x 1 GE
2 x 10 GE
4 x 10 GE
1100 W, 800 W -  48 PoE+ WS-C3850-48F-E
Yes  4 x 1 GE
2 x 10 GE
 350 W, no PoE - 12 SFP WS-C3850-12S-E
Yes 4 x 1 GE
2 x 10 GE
 350 W, no PoE - 24 SFP WS-C3850-24S-E
Yes 4 x 1 GE
2 x 10 GE
1100 W, 800 W - 24 UPOE WS-C3850-24U-E
Yes 4 x 1 GE
2 x 10 GE
4 x 10 GE
1100 W, 800 W - 48 UPOE WS-C3850-48U-E
Yes 4 x 1 GE
2 x 10 GE
4 x 10 GE
8 x 10 GE
2 x 40 GE
1100 W, 800 W 24 UPOE 24 UPOE WS-C3850-24XU-E
Yes  4 x 1 GE
2 x 10 GE
4 x 10 GE
8 x 10 GE
2 x 40 GE 
1100 W, 800 W  12 UPOE  36 UPOE  WS-C3850-12X48U-E 

 

 

 

bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search