سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
سوئیچ سیسکو سری 3650

Cisco Catalyst 3650 Series Switches

شبکه سیمی و بی سیم خود را در یکدیگر ادغام و همگرا نمائید. ساده سازی عملیات، بدست آوردن قابلیت اطمینان مورد نیاز خود و نتیجتاٌ یک تجربه بهتر با تجهیزات سیار یا متحرک برای کارمندان و مشتریان شما در برخواهد داشت. از سری مینی 3650 تا به سری مالتی گیگابیت و سوئیچهای UPoE (Universal Power Over Ethernet)، شبکه شما برای تجهیزات سیار یا متحرک و برنامه های کاربردی آماده می‌باشد.

Compare Cisco Catalyst 3650 Series models

3650-48FQM

48x10M/100M/1000M ports
12-in. deep mini switch for tight spaces
Quiet, ideal for office areas
Fixed fans and fixed power supplies

3650-12X48UZ

2x 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ Uplinks
48UPOE ports
1100 WAC default AC power supply
Supports Catalyst Multitgigabit technology

3650-12X48UQ

4x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinks
48UPOE ports
1100WAC default AC power supply
Supports Catalyst Multitgigabit technology

3650-12X48UR

8x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinks
48UPOE ports
1100WAC default AC power supply
Supports Catalyst Multitgigabit technology

3650-24PD

2x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinks
24PoE+ ports
640WAC default AC power supply
390W available PoE power

3650-48FQ

4x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinks
48PoE+ ports
1025WAC default AC power supply
775W available PoE power

3650-24PDM

2x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinks
24POE+ ports
Fixed 640 WAC default AC power supply
390W available PoE power

3650-8X24UQ

4x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ uplinks
24UPOE ports
1100WAC default AC power supply
Supports Catalyst Multitgigabit technology
loading...
4x Gigabit
2x 10 Gigabit
4x 10 Gigabit
8x 10 Gigabit
2x 40 Gigabit

4 x Gigabit Ethernet with Small Form-Factor Pluggable (SFP) Uplinks

Available PoE Power Default AC Power Supply Total 10/100/1000 Ethernet Ports Models
- 250 WAC 24 WS-C3650-24TS
- 250 WAC 48 WS-C3650-48TS
390 W 640 WAC 24 WS-C3650-24PS
390 W 640 WAC 48 WS-C3650-48PS
775 W 1025 WAC 48 WS-C3650-48FS

 

 

 

 

 

 

 

2 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks

Available PoE Power Default AC Power Supply Total 10/100/1000 Ethernet Ports Models
- 250 WAC 24 WS-C3650-24TD
- 250 WAC 48 WS-C3650-48TD
390 W 640 WAC 24 PoE+ WS-C3650-24PD
390 W Fixed 640 WAC 24 PoE+ WS-C3650-24PDM
390 W 640 WAC  48 PoE+ WS-C3650-48PD

 

 

 

 

 

 

 

4 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 4 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks

Available PoE Power Default AC Power Supply Total 10/100/1000 Ethernet Ports Models
 - 250 WAC   48  WS-C3650-48TQ
390 W  640 WAC  48 PoE+ WS-C3650-48PQ
775 W  Fixed 975 WAC  48 PoE+  WS-C3650-48FQM
775 W  1025 WAC  48 PoE+   WS-C3650-48FQ
820W  1100 WAC   24 UPOE (with 8 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports)  WS-C3650-8X24UQ
660W 1100 WAC 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) WS-C3650-12X48UQ

 

 

 

 

 

 

 

8 x 10 Gigabit Ethernet with SFP+ (or 8 x Gigabit Ethernet with SFP) Uplinks

Available PoE Power Default AC Power Supply Total 10/100/1000 Ethernet Ports Models
660W 1100 WAC 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports) WS-C3650-12X48UR

 

 

 

 

 

 

 

2 x 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ Uplinks

Available PoE Power Default AC Power Supply Total 10/100/1000 Ethernet Ports Models
660W 1100 WAC 48 UPOE (with 12 100-Mbps and 1-, 2.5-, 5-, and 10-Gbps ports)1100 WAC WS-C3650-12X48UZ

 

 

 

 

 

 

 

bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search