سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address

روترهای سیسکو سری 1800

روترهای سیسکو سری 1800 (روترهای خدمات متمرکز) (ISRs) داده‌ها، امنیت و خدمات بی‌سیم را در داخل یک وسیله به صورت متمرکز گردهم می‌آورند.
Image

ویژگیهای برجسته روترهای سیسکو سری 1800

خدماتی که با توسعه تجارت شما سازگار هستند و مقیاس پذیر می‌باشند

قابلیت‌های ماژولار در روترهای سیسکو Cisco 1861, 1841 به شما امکان انتخاب پورت‌های (interface های) مختلف برای WAN interface، گزینه های خدماتی مختلف و غیره را می‌دهند.

Compare Models

Models:1811
DSL WAN Port
10/100 FE WAN Ports: 2
8Port Managed Switch: Yes
USB 2.0 Ports: 2
802.11a/b/g Wireless Model:Yes
Type of Connection: Ethernet, Fast Ethernet
Number of VPN Users: 50
Models:1803
DSL WAN Port:
G.SHDSL (4-wire)
10/100FE WAN Ports: 1
8Port Managed Switch: Yes
USB 2.0 Ports: 0
802.11a/b/g Wireless Model:Yes
Type of Connection: Broadband
Number of VPN Users: 50
Models:1802
DSL WAN Port:
ADSL over POTS
10/100FE WAN Ports: 1
8Port Managed Switch: Yes
USB 2.0 Ports: 0
802.11a/b/g Wireless Model:Yes
Type of Connection: Broadband over ISDN lines
Number of VPN Users: 50
Models:1801
DSL WAN Port:
ADSL over POTS
10/100FE WAN Ports: 1
8Port Managed Switch: Yes
USB 2.0 Ports: 0
802.11a/b/g Wireless Model:Yes
Type of Connection:Broadband over traditional phone lines
Number of VPN Users:50
Models:1861
DSL WAN Port:
HWICs: ADSL, G.SHDSL, 3G, T1/E1, Serial
10/100 FE WAN Ports: 2
8Port Managed Switch: Yes
USB 2.0 Ports: none
802.11a/b/g Wireless Model
Models:1841
DSL WAN Port:
ADSL, G.SHDSL, WICS
10/100 FE WAN Ports: 2
8Port Managed Switch: 4-port single-wide 10/100 BASE-T with HWIC-4ESW
USB 2.0 Ports: 0 (1 USB 1.1 port)
802.11a/b/g Wireless Model:Yes (with HWIC-AP)
Type of Connection: Broadband, Ethernet, Fast Ethernet
Number of VPN Users: 800
Type of Connection: Ethernet, Fast Ethernet
Number of VPN Users: Up to 8
 
Models:1812
DSL WAN Port
10/100 FE WAN Ports: 2
8Port Managed Switch: Yes
USB 2.0 Ports: 2
802.11a/b/g Wireless Model:Yes
Type of Connection: Ethernet, Fast Ethernet
Number of VPN Users: 50
bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search