سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
شنبه تا چهارشنبه : 9:00 - 17:30
پنجشنه :9:00 -13:00
88750650
Tellephone
خیابان صابونچی - ایازی - پلاک19
Address
پردازشگر سرور اچ پی Intel Xeon-Gold 6252
توضیحات آگهیپردازشگر اینتل زئون با پارت نامبر P02516-L21
680.000.000 ریال
پردازشگر سرور اچ پی Intel Xeon-Gold 5118
توضیحات آگهیپردازشگر سرور اچ پی اینتل زئون با پارت نامبر 826854-L21
بابت قیمت تماس بگیرید
پردازشگر سرور اچ پی Intel Xeon-Silver 4210
توضیحات آگهیپردازشگر اینتل زئون با پارت نامبر P02492-L21
تماس جهت استعلام قیمت روز
پردازشگر سرور اچ پی Intel Xeon-Gold 6230
توضیحات آگهیپردازشگر اینتل زئون با پارت نامبر P02502-L21
بابت قیمت تماس بگیرید
پردازشگر سرور اچ پی Intel Xeon-Gold 6254
توضیحات آگهیپردازشگر اینتل زئون با پارت نامبر P02517-L21
بابت قیمت تماس بگیرید
bottom-logo.png
تخصص ما مشاوره ، طراحی، اجرا و فروش
محصولات شرکت میباشد.
myhpe.ir;jarco.ir
خیابان صابونچی-ایازی-پلاک19
88750650

Search